Rada Rodziców PP5

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Publicznego Przedszkola nr 5 w Wodzisławiu Śląskim

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

przewodnicząca – Agata Grzonka

zastępca przedwodniczącej – Sabrina Zielonka

skarbnik – Milena Pol

komisja rewizyjna – Agnieszka Krych, Klaudia Sowa

członkowie – Klaudia Balińska, Hanna Laudańska, Sabina Brzoza, Justyna Sak, Magdalena Wańczura, Hanna Heda-Harlik, Ariel Trznielowski

____________________________________________________

Wpłat na konto Rady Rodziców nożna dokonywać

na konto bankowe: 31 1050 1403 1000 0092 2114 8399

w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko dziecka.