Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

7 marca o godz. 8:00 startuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 21 marca, do godz. 15:00.
Nabór prowadzony będzie przy pomocy systemu elektronicznego.

Witryna kandydata: www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Uchwała nr XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym