Rekrutacja do publicznych przedszkoli 2022/2023

28 lutego o godz. 8:00 startuje rekrutacja do wodzisławskich przedszkoli. Potrwa ona do 11 marca, do godz. 15:00.
Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

Witryna kandydata dla rodziców: www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Uchwała nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski

Uchwała nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski