Rada Rodziców SP5

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca: Monika Rek – Dylich

Zastępca: Joanna Wieczorek

Skarbnik: Anna Cuber

Sekretarz: Monika Blezień – Ruszaj

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Dorota Tkocz

Magdalena Stachowicz – Kozak

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać
na konto bankowe: 86 1020 2472 0000 6602 0445 1340

w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłat można również dokonywać u wychowawców klas.