O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 jest od 20 lat szkołą z klasami integracyjnymi. Ma to duży wpływ na kształtowanie tolerancji, empatii oraz umiejętności akceptacji odmienności drugiego człowieka. Spośród szkół prowadzonych przez Miasto  Wodzisław  Śląski, jesteśmy placówką, która może się poszczycić największym doświadczeniem w pracy z  dzieckiem   niepełnosprawnym.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasza placówka jest największą szkołą podstawową w Wodzisławiu Śląskim. Ze względu na specyfikę odbywają się u nas zajęcia, których nie ma w innych szkołach. I tak uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach:

 • rehabilitacji
 • logopedii
 • rewalidacji
 • terapeutycznych
 • biofeedback

W naszej szkole uczeń  poszerza swoją wiedzę nie tylko w czasie lekcji. Proponujemy bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych,  dostosowanych zarówno do wieku, jak i zainteresowań dziecka. Uczniowie mogą realizować swoje pasje  uczestnicząc w następujących  kołach zainteresowań :

 • ekologiczne
 • plastyczne
 • wokalne
 • taneczne
 • ceramiczne
 • językowe
 • sportowe (np. koszykówka,  siatkówka, tenis stołowy, zajęcia rekreacyjne)
 • teatralne
 • informatyczne
 • dekoratorskie
 • recytatorskie
 • mitologiczne
 • regionalne
 • pierwszej pomocy przedmedycznej
 • gier i zabaw dla klas I-III
 • szachowe i wiele innych.

W naszej placówce każde dziecko objęte jest szczególną troską. Rozwijamy nie tylko zainteresowania dzieci, ale  również wspieramy  uczniów  w pokonywaniu trudności pojawiających się na ich drodze edukacyjnej. W tym celu organizowane są zespoły wyrównawcze dla uczniów klas I-III, a dla uczniów klas starszych prowadzone są zajęcia w zespołach m.in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii. Ponadto w ramach zespołów klasowych zdolni uczniowie pomagają w nauce kolegom mającym trudności z opanowaniem materiału. Wszyscy zainteresowani własnym rozwojem mogą poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w następujących kołach przedmiotowych:

 • polonistycznym
 • matematycznym
 • języka angielskiego
 • historycznym
 • przyrodniczym
 • języków obcych
 • fizyki,
 • chemii,
 • biologii,
 • geografii, 

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych nie tylko na szczeblu powiatowym i  wojewódzkim, ale także ogólnopolskim.  Możemy poszczycić się laureatami i finalistami takich konkursów jak: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Mistrz ortografii”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, matematyczny „Kangur”.  Wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli  w pracy z uczniem zdolnym umożliwiło naszym podopiecznym  sięgnięcie po najwyższe laury w  Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie zdobywają laury w przeglądach artystycznych oraz  od kilkunastu lat osiągają sukcesy sportowe. W rywalizacji sportowej wodzisławskich szkół,  niezmiennie od 12 lat znajdujemy się na pierwszym miejscu.

W szkole realizowanych jest wiele projektów, dzięki którym pozyskiwane są z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach kilku z nich nawiązaliśmy współpracę z czeską szkołą integracyjną w Karwinie. Posiadamy certyfikaty: „Szkoły z Klasą” oraz „Śląskiej Szkoły Jakości” oraz placówki respektującej potrzeby sensoryczne uczniów.  Korzystając ze środków unijnych nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, dostosowując  swój warsztat pracy do oczekiwań i potrzeb rozwojowych uczniów.  Mamy również bogate doświadczenie w realizacji współpracy międzynarodowej i wymian młodzieży  ze szkołami z różnych krajów europejskich.

Nasza  szkoła   dysponuje  nowocześnie  wyposażonymi klasopracowniami, w tym do nauczania zintegrowanego. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.  Do dyspozycji uczniów mamy także:

 • bibliotekę
 • centrum multimedialne
 • pracownię komputerową
 • świetlicę   
 • kuchnię i jadalnię
 • nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • salę do rehabilitacji
 • gabinet logopedy
 • salę do zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych
 • gabinet pedagoga
 • gabinet pomocy przedmedycznej,
 • kompleks boisk „Orlik 2012”
 • w okresie zimowym lodowisko.

Mając na uwadze uczniów, zwłaszcza  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła zadbała o stworzenie miejsc, w których uczeń może odpocząć, zrelaksować się  i wyciszyć.