Kontynuacja nauki zdalnej w wodzisławskich placówkach oświatowych

Bez tytułu.png

Istnieje możliwość uruchomienia w trybie tzw. awaryjnym żłobków, przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych dla dzieci, którym rodzice, ze względu na wykonywana pracę, szczególnie w obszarach walki z pandemią, nie mogą zapewnić opieki. Biorąc jednakże pod uwagę bardzo trudną sytuację epidemiologiczną w regionie  wciąż pod znakiem zapytania pozostaje decyzja o uruchomieniu tych placówek w naszym mieście. Opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego procedury (zał. 1, 2, 3) pozwalają ocenić w jakim reżimie sanitarnym placówki w obecnym czasie w ogóle mogą funkcjonować.

Po rozpoznaniu potrzeb rodziców najmłodszych uczniów oraz zainteresowania konsultacjami najstarszych uczniów planujemy w tym awaryjnym systemie uruchomić placówki, ale nie wcześniej niż 1 czerwca br.

Z obiektów szkolnych sportowych udostępnione są kompleksy boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 28. Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowe MOSIR-u. 

Do pobrania:

  • zał. 1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, pobierz tutaj.
  • zał. 2. Procedura organizacji opieki w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski, w czasie pandemii COViD-19, pobierz tutaj.
  • zał. 3. Procedury 1-3 i konsultacje, pobierz tutaj.

 

Źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/kontynuujemy-nauczanie-zdalne