MPKZP

MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. Statut

2. Deklaracja przystąpienia do MPKZP

3. Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

4. Wniosek o udzielenie pożyczki

5. Wniosek o przyznanie zapomogi

6. Wniosek o przeksięgowanie wkładów na zadłużenie

7. Wniosek o wycofanie wkładów

8. Aktualizacja danych członka

9. Oświadczenie RODO