Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śląskim

1.09.1964 – podział SP nr 3 na SP nr 3 i SP nr 5 z tymczasową siedzibą w SP nr 3. Szkoła liczy 15 oddziałów i 555 uczniów. Kierownikiem mianowano Czesława Wojaczka.

Budowa SP5

1.12.1964 – Jan Skalmierski objął funkcję zastępcy kierownika (liczba oddziałów 18, uczniów 1030).
Sierpień 1965 – okres gorących prac społecznych nauczycieli, uczniów i rodziców celem przygotowania nowego budynku i obejścia do przyjęcia dzieci.
7.11.1965 – uroczyste otwarcie szkoły. Nadanie imienia Władysława Broniewskiego. Aktu wręczenia kluczy kierownictwu szkoły oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał gen. Jerzy Ziętek.  
1966 – Szkołę odwiedził Wilhelm Szewczyk.
1.01.1967 – podział SP nr 5 na SP 5 i SP 6
1967/68 – otwarcie szkolnego muzeum z inicjatywy pana Jana Skalmierskiego.
– założono Koło Przyjaciół Harcerstwa.
1968/69 – w czynie społecznym wykonano skocznię skoku w dal, boiska do siatkówki i koszykówki, oświetlenie boisk, ławki dla widowni i wymalowano szkołę.

Budowa szkoły

1969/70 – Koło Żywego Słowa (kol. Julia Bylicka) zdobyło wyróżnienie II stopnia w eliminacjach wojewódzkich.
– Szkolne Koło Taneczne zdobyło wyróżnienie na eliminacjach wojewódzkich w Cieszynie (kol. Wanda Bukowska)
1970/71 – z wizytą w naszej szkole byli pionierzy z Ostrawy i Havirova, a nasze zespoły taneczne i drużyny harcerskie odwiedziły pionierów w Czechosłowacji.
– chłopcy zdobyli I miejsce na szczeblu wojewódzkim w koszykówce (kol. Jan Litwin)
– za bardzo dobre wyniki w sporcie przyznano szkole miano wiodącej.
27.03.1972 – uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miasta w 75 rocznicę urodzin Władysława Broniewskiego.
– uczniowie wpłacili pieniądze ze zbiorki makulatury na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
1974/75 – wprowadzenie rozszerzonego programu nauczania matematyki metodą Moroza w większości klas początkowych.
– I miejsce w olimpiadzie fizycznej w finałach wojewódzkich (kol. Bogdan Jasiewicz).
1975/76 – powstaje ogródek geograficzny (kol. Janina Kołodziejczyk).
– zagospodarowanie sali audiowizualnej, która w przyszłości będzie pełnić rolę własnego studia telewizji szkolnej.
– I miejsce w województwie w koszykówce chłopców (kol. Jan Litwin).
– szkoła zyskała miano wiodącej w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
1976/77 – gościliśmy młodzież i nauczycieli z NRD.
 – prowadzone są eksperymentalne klasy matematyczne o rozszerzonym programie nauczania (kol. Stanisława Grzanka i Stanisława Ziobro), klasy sportowe o zwiększonej liczbie godz. w-f oraz klasy harcerskie o typowo harcerskich formach wychowania.
1977/78 – szkoła gości dzieci ze Szkoły Specjalnej na okres 2 lat.
 – prężnie działa szczep ZHP.
 – przy szkole czynne jest zimą lodowisko.
25.11.1978 – dzięki pasji i ogromnej pracy dyrektora Czesława Wojaczka i nauczycieli Bogdana Jasiewicza i Mariana Szczepańczyka oraz rodziców: Jana Pisuli, Jerzego Wiśniewskiego, Mieczysława Szczurka, Władysława Kuca i innych, oddano do użytku pierwsze w mieście studio telewizyjne.
 – w okresie wakacji funkcjonują półkolonie dla dzieci ze środowiska (kier. Natalia Run).
1979/80 – powstały nowe sekcje samorządu szkolnego: telewizyjna, programowa i techniczna.
 – kol. Jadwiga Chmielewska urządziła harcówkę.
15.08.1980 – nowym dyrektorem szkoły mianowano Romana Koreptę.
 – szczepem ZHP kieruje kol. Jadwiga Chmielewska (231 zuchów i 104 harcerzy).
1982/83 – I Wodzisławski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych (80 uczestników).
1983/84 – powstało koło orientalnej gry „GO” pod kierunkiem nauczyciela fizyki Jana Lubosa.
1984/85 – Ryszard Czekaj – I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Techniki (opiekun Henryk Bernard).
1985/86 – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Izabeli Lach, opiekun Bernadeta Czech.
– z okazji wyzwolenia Wodzisławia gościliśmy w szkole dzieci z Ostrawy.

– pierwszy komputer w szkole.

– I miejsce w miejskim oraz wyróżnienie I i II stopnia w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.
– IV miejsce w wojewódzkim finale koszykówki dziewcząt (kol. Ryszard Wieczorek).
– wydawane są 3 pisemka.

Nasza szkoła

1987/88 – staraniem dyrektora szkoły utworzono Klub Komputerowy ( opiekun Eugenia Michałek).
1989/90 – obchody 25-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5.
1990/91 – nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Holeczek- Wojdat.
1992/93 – wprowadzono w klasach VIII elementy informatyki.
1994/95 – uroczyste obchody 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5
1995/96  – nowym dyrektorem zostaje mgr inż. Ludwika Kłosińska
1996/97 – otworzono pierwszy oddział integracyjny – klasa Ia
1999/00 uruchomiona zostaje szkoła podstawowa 6-letnia; uczniowie klas VI po raz pierwszy przystępują do egzaminu po klasie szóstej a w czerwcu opuszczają szkołę jako absolwenci szóstoklasiści, od przyszłego roku szkolnego kontynuują naukę jako pierwsza klasa nowopowstałego gimnazjum
2001/02 – pierwszy raz uczniowie klas III przystępują do sprawdzianu kończącego I etap edukacyjny; ósmoklasiści kończą szkołę podstawową jako ostatni rocznik klas VIII
2004/05 – SP 5 otrzymuje  tytuł  „Szkoły z Klasą”.
2004/05 – uroczyste obchody 40-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5
2004/05 – jako jedyna szkoła w powiecie, otrzymuje nadany przez Kuratora Oświaty
Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości
2005/06 – otrzymuje wyposażenie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
– do pracowni komputerowej – 10 nowoczesnych komputerów, laptop, skaner, drukarkę laserową – oraz do internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotece – 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne.
2005/06nawiązuje współpracę międzynarodową z czeską szkołą w Karwinie –
Bezbariérova Základní škola U Lesa.
2008/09 – rozpoczyna projekt współpracy z czeską szkołą w Karwinie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu POWT RCz-RP 2007-2013, pod nazwą Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie
2010
– kontynuacja współpracy ze szkołą w Karwinie – realizacja projektu – Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu POWT RCz-RP 2007-2013.

2012 – 06.03.2012 – nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Małgorzata Damek.
https://wywiadowka.com/panelb/panel934225727.php

Pracowali kiedyś w SP5:

dyr. Wojaczek Czesław
dyr. Korepta Roman
dyr. Wojdat Jadwiga
dyr. Ludwika Kłosińska
dyr. Małgorzata Damek

Bernard Henryk
Bielawska Barbara
Bukowska Wanda
Bylicka Julia
Chmiel Halina
Chmielewska Jadwiga
Chruścińska Elżbieta
Czyż Bogusława
Czyżycka Anna
Derbis Barbara
Dobrzycka Janina
Fibiger Anna
Fojcik Ludmiła
Gomółka Krystyna
Grzanka Stanisława
Grześ Natalia
Halszka Maria
Hanc Aleksandra
Held Tomasz

Hermanek Agnieszka
Jasiewicz Bogdan
Jasiewicz Elżbieta
Jeszka Anna
Juraszek Ewa
Karwoth Adelajda
Kazimierczak Maria
Kluger Danuta
Kołodziejczyk Janina
Kozielska Danuta
ks. Labus Tomasz
Lempart Katarzyna
Lenart Anita
Litwin Jan
Litwin Sabina
Lubos Jan
Meisel Maciej
Michałek Eugenia
Ostrzołek Katarzyna
Pasieka Halina
Pawliczek Eugenia
Piejko Marian

Pisula Urszula
Rozwora Bożena
Run Natalia
Sitko Małgorzata
Skalmierski Jan
Skowrońska Leokadia
Sochacki Ryszard
Stabla Hanna
Szczepaniak Halina
Szczepańczyk Maria
Szczepańczyk Marian
Szmuk Sylwia
Szyszka Henryka
Szmidt Ewa
Świerzy Krystyna
Walusiak Halina
Węgrzynowska Anna
Wieczorek Ryszard
Wojaczek Maria
Wojs Monika
Wolańczyk Maria
Ziobro Stanisława