Dodatkowe dni wolne

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

15.10.

12.11.

02.05.

24.05 – 26.05.

17.06.

Dni ustawowo wolne:

01.11. – Wszystkich Świętych

23.12. – 01.12. – przerwa świąteczna

14.02. – 27.02. – ferie zimowe

14.04. – 19.04. – wiosenna przerwa świąteczna